Wat is zelfmanagement in de eerste lijn?

Created with Sketch.

Zelfmanagement bij mensen met een chronische ziekte wordt gedefinieerd als de bekwaamheid van mensen om hun ziekte in te passen in hun leven.

Wat is het doel van zelfmanagement bij chronisch zieken?

Created with Sketch.

Zelfmanagement heeft tot doel om te kunnen omgaan met enerzijds de ziekte, de symptomen, de behandeling, de fysieke en psychosociale gevolgen en anderzijds de veranderingen in leefstijl en levensrollen ter behoud van een bevredigende levenskwaliteit.

Wanneer heeft een chronisch zieke effectieve zelfmanagementvaardigheden?

Created with Sketch.

Patiënten/cliënten hebben effectieve zelfmanagementvaardigheden als ze hun ziekte kunnen monitoren en cognitieve, gedragsmatige  en emotionele strategieën kunnen ontwikkelen ter behoud van een bevredigende levenskwaliteit.

Hoe kan ik als zorgverlener ondersteunen in zelfmanagement? 

Created with Sketch.

Ondersteuning van zelfmanagement is gericht op het ondersteunen en versterken van de bekwaamheid van mensen om de regie over hun ziekte op te nemen en om de ziekte een plaats te geven in het dagelijks leven. 

Hierbij wordt aandacht besteed aan: 

  1. Het leven met de ziekte, 
  2. Het eigen aandeel in de zorg,
  3. Het organiseren van zorg- en hulpbronnen.


Ondersteuning kan op maat gebeuren tijdens individuele begeleiding alsook via een systematisch en gestructureerd aanbod van opleiding en interventies voorzien door formele en informele zorgverstrekkers en ervaringsdeskundigen.