De Academie Voor De Eerste Lijn

Created with Sketch.

De Academie Voor De Eerste Lijn is een netwerk voor onderzoek en onderwijs gericht op de eerstelijnszorg in Vlaanderen en Brussel.

De Academie Voor De Eerste Lijn bestaat uit een consortium van 4 universiteiten (VUB, UAntwerpen, UGent, KU Leuven) en 6 hogescholen (Hogeschool Gent, Karel de Grote-Hogeschool, Arteveldehogeschool Gent, Thomas More Hogeschool, UCLL en VIVES). Naast deze onderzoeks- en onderwijspartners zijn ook het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) en het Wit-Gele Kruis (WGK) partnerorganisaties. 


Drie doelstellingen staan in de Academie centraal:

  1. Het ontwikkelen van een eerstelijnsnetwerk,
  2. Het verder uitbouwen van onderzoeks- en onderwijscapaciteit van en over de eerste lijn, 
  3. Het uitwerken van een instrumentarium voor zorgprofessionals in de eerste lijn.


Meer weten: https://academievoordeeerstelijn.be/ 

Het deelproject zelfmanagement

Created with Sketch.

In dit deelproject "zelfmanagement in de eerstelijnszorg” wordt gezocht naar manieren om zelfmanagement bij patiënten/zorgbehoevenden verder te ontwikkelen en te ondersteunen.

Waarom onderzoeken we zelfmanagement in de eerstelijnszorg?

Created with Sketch.

Het ondersteunen van zelfmanagement bij patiënten/zorgbehoevenden is van cruciaal belang om de ziekte een plaats te geven in het dagelijkse leven. Mensen kunnen mits het hanteren van aangepaste strategieën en zorg het traject van hun eigen ziekte en gezondheid regisseren en beheren.

Wat onderzoeken we? 

Created with Sketch.

We onderzoeken hoe we u als zorgverlener kunnen helpen om mensen met een matige complexe zorgnood te ondersteunen bij het aanreiken van zelfmanagement, afhankelijk van de noden en mogelijkheden van uw patiënt/cliënt.

Wat is onze doelgroep? 

Created with Sketch.

De zelfmanagement-interventie wordt ontwikkeld voor zorgverleners om personen met een zorg- en ondersteuningsnood (= PZON) te ondersteunen. 

Hoe onderzoeken we zelfmanagement in de eerstelijnszorg?

Created with Sketch.

Dit onderzoek zal verschillende fasen doorlopen:

  • In een eerste fase wordt een inventaris gemaakt van de noden, voorkeuren en zelfmanagement strategieën van zorgbehoevenden, hun omgeving en de zorgverleners. Deze inventaris dient later als input voor de ontwikkeling van een zelfmanagement toolkit. 


  • In een volgende fase worden zorgverleners samengebracht in een lerend netwerk. In dit lerend netwerk wisselen we ideeën, kennis en know-how uit rond strategieën om zelfmanagement te ondersteunen bij chronisch zieken. We stellen ons de vraag hoe we elkaar kunnen ondersteunen in onderzoek en in praktijk.


  • Tot slot brengen we allen die interesse/expertise hebben in zelfmanagement samen in enkele brainstorm sessies. Tijdens deze sessies zal een zelfmanagement toolkit vorm krijgen door input van u als zorgverlener. 


  • In een laatste fase zal de ontwikkelde toolkit getest en geëvalueerd worden in lokale Vlaamse projecten.

Wat is ons finaal doel?

Created with Sketch.

Het finale doel van dit deelproject is de ontwikkeling van een zelfmanagement toolbox
Dit hulppakket omvat zowel technieken om patiënten/cliënten te ondersteunen in de omgang met hun ziekte als een educatief pakket voor u als zorgverlener.